FreshCotton is de grootste online streetfashion shop van Nederland. Opgericht in 2001 wist de winkel zich onmiddellijk te onderscheiden door de meest opvallende en aparte T-shirts aan te bieden. Tegenwoordig verkoopt FreshCotton naast T-shirts ook sweaters, jassen, petjes en zelfs ondergoed en kindershirts.

Exclusief zijn ook merken die FreshCotton zelf importeert en die daardoor nergens anders in Nederland en soms zelf in Europa te krijgen zijn.

FreshCotton wil iedereen die een mooi T-shirt kan waarderen, van dienst zijn. Shirts met een opvallende, aparte opdruk zijn vaak moeilijk te vinden.

Geef uw beoordeling:


© 2005 - 2024 by Solid.